Мото

“- Как се пише любов? – Тя не се пише, тя се чувства…“
Из „Мечо Пух“ на Алън Милн

Медицински екип

м.с. Христинка Иванова
м.с. Анета Методиева;

Пом. възпитатели:
Екатерина Христова