За Вас, родители

За Вас, родители


За познавателния и емоционалния, за психо-социалния и физическия комфорт на децата в ДГ №95 „ОМАЙНИЧЕ“ се грижи мотивиран екип от квалифицирани педагози, помощен и административен персонал. Обучението на децата е съобразно (ДОС) Държавните образователни стандарти на МОН по 7 направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Музика и Физическа култура.

В последните 5 уч. години, в ДГ № 95 „ОМАЙНИЧЕ се реализират:

1. Проект за популяризиране на японски език и култура, съвместно с катедра „Японистика“ на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ и 40 СУ „Луи Пастьор“, р-н “Люлин“. Заниманията на децата от ПГ-6 г. по японски език са безплатни!

2. Проект „Физически активното детство-здраве и начин на живот!“, осъществяван съвместно с РЗИ София-град.

3. Проект за формиране на дентална култура и профилактика – провеждане на специализирани прегледи, тематични практически занимания, тренинги, образов. театър и срещи със стоматолози за повишаване на родителския капацатет.

4. Проект Вокална група „ОМАЙНИЧЕ“ – ВГ за народно пеене, с преподаватели от Националното музикално училище „Любомир Пипков“.

5. Проект „Имало едно време…“
Осъществяване на дейности за трайно „приятелство“ с КНИГАТА.
В началото на уч. 2018/2019г. са проведени родителски срещи на:

 • 27.09.2018 г.- за градинските групи;
 • 28.09.2018 г. – за яслени групи.
 • Дневният ред и взетите решения са протоколирани.
  На 4.11.2016 г. е избран и структуриран Обществения съвет на ДГ № 95 „ОМАЙНИЧЕ“.

  Основен състав:

  И. Миланова, представител на финансиращия орган, определена със заповед на № РПН 16-У321-219 /14.10.2016 г. на Кмета на р-н „Люлин“;

  Представители на родителите на ДГ№ 95 „ОМАЙНИЧЕ“:

  1. Д. Панчева
  2. Бл.Христов
  3. Е.Минева
  4. М. Мирошниченко

  Състав на резервни членове:

  Ал.Владимиров, представител на финансиращия орган;

  Представители на родителите:

  1. Т.Миланов
  2. Н.Евтимова
  3. П. Койчева
  4. Ем.Цветанов

 • Английски език
 • Приложно изкуство
 • Футбол
 • СМИ (сензорно-моторна интеграция
 • Народни танци