Мото

“- Как се пише любов?  – Тя не се пише, тя се чувства…“
Из „Мечо Пух“  на Алън Милн

 

Медицински екип
м.с. Христинка Иванова
м.с. Анета Методиева;
Пом. възпитатели:
Екатерина Христова
м.с. Анета Методиева;
Пом. възпитатели:
Екатерина Христова