Мото

„Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно!“

Из „Питър Пан“  на Джеймз М. Бари

Преподавателски екип

  • Румяна Велева – старши учител, магистър  „Предучилищна и начална училищна педагогика“
  • Силвия Илиева – учител, бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика и магистър  „Социални дейности“
  • Пом. възпитател: Юлия Първанова