Мото

„Че съм умен- умен съм,  но защо съм толкова красив!?  Сигурно, защото съм скромен, а скромността краси човека“

Из „Карлсон, който живее на покрива“  на Астрид Линдгрен

Преподавателски екип

  • Добринка Първанова – старши учител, професионален бакалавър „Предучилищна педагогика
  • Вероника Игнатова –  Бакалавър  „Изящни изкуства – живопис“ и магистър  „Предучилищна педагогика“
  • Пом-възпитател: Нели Груева, квалификация „Социални дейности“