Нормативна уредба

НОРМАТИВНА УРЕДБА

ЕТИЧЕН КОДЕКС
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ
ПРОГРАМА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА
Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултулното образование
ПРОЦЕДУРА ЗА АДАПТАЦИЯ
ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДЕЦАТА
УЧЕБЕН ПЛАН 1 и 2 ГРУПА
УЧЕБЕН ПЛАН 5 г и 6 г
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ