Мото

„- Искаш ли със мен да си играеш?  – Ако се научиш да сияеш!“

Из „ Как гъсеничката се събуди или как се раждат пеперуди“  на Мая Дългъчева

Преподавателски екип

  • Витя Могилска – старши учител , професионален бакалавър „Предучилищна педагогика
  • Ирена Колева – старши учител, бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
  • Пом. възпитател: Петрана Йорданова