ГРУПИ

Бръмбарче

Детска ясла

Паяче

Детска ясла

Светулка

I-ва група

Калинка

II-ра група

Щурче

III-та група

Пчеличка

IV-та група

В ДГ № 95 „ОМАЙНИЧЕ“ функционират 6 групи:

2 яслени, 2 градински и 2 групи за подлежащи на задължително обучение деца на 5 г. и 6 г.  

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Смесени групи, деца родени 2017 и 2018 г.:  

1. Група „Бръмбарче“
2. Група „Паяче“
1. Група „Щурче“, деца родени 2015 г.
2. Група „Пчеличка“, деца родени 2016 г.
1. ПГ – 5 год. „Светулка“ – деца, родени 2014 г.
2. ПГ – 6 год. „Калинка“ – деца, родени 2013 г.