ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

Детска градина с яслени групи № 95 „ОМАЙНИЧЕ“ приема деца от 10 месеца до 7 годишна възраст, разпределени по възраст в 6 групи: 2 яслени, 2 градински и 2 гр. за подлежащи на задължително обучение деца на 5 г. и 6 г. Приемът в ДГ № 95 „ОМАЙНИЧЕ“ се осъществява през ИСОДЗ (Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата) и съгласно действащата Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г.)

ВАЖНО !!!

При всяка кампания за прием, с класиране през месец май, в ДГ №95 „ОМАЙНИЧЕ“ се обявяват свободни места САМО за 1-ва ясла! През следващата година НЕ СЕ ОБЯВЯВАТ свободни места за вече сформираната група (с изключе ние на текущо освободените места). Децата , приети в яслена група, продължават автоматично посещението си в 1-ва група на детската градина. За 1-ва възрастова група, 2-ра, ПГ-5г. и ПГ-6 г. се приемат деца, само на текущ прием!
Ако детето Ви е класирано в ДГ № 95 „ОМАЙНИЧЕ“, ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
и
направете следното:

1. Следете сроковете за записване! Информация за тях има на сайта на ИСОДЗ и на вход „Администрация“ в детската градина.
2. Подгответе документите за записване, съгласно генерираното Заявление в профила на детето Ви!
3. В деня на записването, родителите:

  • се запознават с Правилника за дейността на ДГ №95 „ОМАЙНИЧЕ“;
  • попълват Декларация с данни, необходими за дневника на групата;
  • получават списък с изследвания на детето за началото на учебната година и сроковете на валидност на резултатите; •получават списък с необходимите вещи за постъпване на детето в ДГ №95 „ОМАЙНИЧЕ“.

ДГ №95 „ОМАЙНИЧЕ“ е гранично – разположено е на входа на район „Люлин“ и е удобно за семейства, живеещи и в столичните райони „Илинден“ и „Връбница“!
ОЧАКВАМЕ ВИ!