ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

В А Ж Н О !  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
- здравно- профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:
- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Желая ви здрава и спокойна учебна година!
От ръководството

И Н Ф О Р М А Ц И Я  З А  У Ч Е Б Н А Т А  2022/ 2023 година

Записването на децата , класирани в ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ" , за уч. 2022/2023 г. ще се извършва

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10.00 ДО 16.00 ЧАСА,  в определените от ИСОДЗ срокове.

Родителите ще бъдат допускани в сградата на детската градина САМО  с маски и собствен химикал за писане !!!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ ЗДРАВЕ И УСПЕХ!

МАЯ ГЕРГОВА, ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

При всяка кампания за прием, с класиране през месец май, в ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ" се обявяват свободни места САМО за 1-ва ясла! През следващата година НЕ СЕ ОБЯВЯВАТ  свободни места за вече съставената група (с изключение на текущо освободените места).

Децата , приети в яслена група, продължават автоматично посещението си в 1-ва група на детската градина. За 1-ва възрастова група, 2-ра, ПГ-5 г. и ПГ-6 г. се приемат деца, само на текущ прием!

ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ" е гранично - разположено е на входа на район "Люлин" и е удобно за семейства, живеещи и в столичните райони "Илинден" и "Връбница"!

За подробности:

Тел. 02/927-74-55; Моб.тел. 0884/688-002;

Приемни дни на директора: Понеделник и Четвъртък от 15.30 ч. до 17.30 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА  2022/2023 г.:

ДГ №95 "ОМАЙНИЧЕ" е детска градина с яслени групи, общинска собственост. Помещава се в реконструирана сграда (2007 г.), специално проектирана за детска градина. През 2009 г. е открита нова пристройка,която увеличава капацитета на детската градина с 50 места. Децата разполагат със слънчеви зали за обучение и игри, спални помещения и физкултурен салон. Има самостоятелен кухненски блок и сервизни помещения, оборудвани модерно и функционално. Групите са със собствен вход - предпоставка за  покриване на високи хигиенни стандарти. Дворът е просторен и богато озеленен. Всяка група се радва на самостоятелна площадка за игра, а на футболното игрище спортуват от най-малките до най-големите наши възпитаници.

Детската градина приема деца от 10 месеца до 7 годишна възраст, разпределени по възраст в 6 групи. За децата в ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ" се полагат грижи в :

 • 2 яслени групи - за деца, родени 2021 г. и 2020 г.; Групите са смесени по възраст,
 • 2 градински групи -1-ва група, за деца родени 2019 г. и  2-ра група , за деца родени 2018 г.   и
 • 2 групи за задължителна предучилищна поготовка - ПГ 5г. за деца, родени 2017 г. и ПГ 6г. за деца, родени 2016 г .

В детската градина работи екип - ресурсен учител, логопед,и психолог, за приобщаване и личностно развитие на деца, нуждаещи се от допълнителна и обща подкрепа.

За познавателния и емоционалния, психо- социалния и физически комфорт на децата се грижи мотивиран екип от квалифицирани педагози, помощен и административен персонал. Обучението на децата е съобразно Държавните образователни стандарти на МОН по 7 направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Музика и Физическа култура.

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП, на щат: Учители със специалност "Предучилищна педагогика", учител по музика, ресурсен учител, логопед и педагог в ясла;
 2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ , съобразени с желанието на родителите и интересите и талантите на децата: 1.СЕНЗОРНО-МОТОРНА ИНТЕГРАЦИЯ; 2. ФУТЗАЛ; 3. НАРОДНИ ТАНЦИ; 4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; 5. ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО (работа с глина )

III. ПРОЕКТИ, които се реализират през последните 5 учебни години:

 • Популяризиране на японски език и култура, реализиран съвместно с СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Японистика" и 40 СУ "Луи Пастьор", район "Люлин". Заниманията по японски език на ПГ 6г. са безплатни.;
 • "Физически активното детство- здраве и начин на живот", осъществяван съвместно с РЗИ София- град;
 • Вокална група "Омайниче" - вокална група за народно пеене с преподаватели от Националното музикално училище "Л. Пипков";
 • "Имало едно време...." - детски литературен клуб;
 1. ЕЖЕГОДНИ ИНИЦИАТИВИ :
 2. В детската градина:
 • Дни на отворените врати за родителите - проследяване на резултатите от обучението на децата в градинските групи;
 • "Малки и големи - към спорта устремени!"- спортен празник с деца и родители;
 • "Фолклорна пролет" - концерт на всички участници в ДОД "Народни танци";
 • Изложби с творби на децата от ДОД "Приложно изкуство";
 • Сензорно- моторна интеграция - превенция на гръбначните изкривявания и плоскостъпието при деца в ранна детска възраст;
 • Кулинарен празник с участието на родители;
 1. Извън детската градина :
 • Спортен КАМП - с практикуване на 3 вида спорт - тенис, плуване и футбол;
 • Футболен турнир с деца от столични детски градини, реализиран от ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ", ДОД "Футзал " и Българска асоциация "Спорт за всички!";
 • Бяла ваканция - ски- училище;
 • Зелена ваканция - с оздравителни, социо- културни и възпитателни цели;
 • Еднодневни екскурзии- с образователна цел.

Ако детето Ви е класирано в ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ", направете следното:

 1. Следете сроковете за записване! Информация за тях има на сайта на ИСОДЗ и на вход "Администарция " в детската градина.
 2. Подгответе документите за записване, съгласно генерираното Заявление в профила на детето Ви.
 3. При записване, родителите :
 • се запознават с Правилника за дейността на ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ";
 • попълват Декларация с данни, необходими за дневника на групата;
 • получават списък с изследвания на детето за началото на учебната година и сроковете на валидност на резултатите;
 • получават списък с необходимите вещи за постъпване на детето в детската градина.

ЖЕЛАЯ НА ВСИЧКИ ЗДРАВЕ И УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

ДИРЕКТОР: МАЯ ГЕРГОВА