Седмично разписание

І-ва група

Понеделник

СУТРИН
Околен свят
СЛЕДОБЕД
Констр. и технологии

Вторник

СУТРИН
Бълг. език и л-ра
Физическа култура
Музика
СЛЕДОБЕД
Околен свят

Сряда

СУТРИН
Изобраз. изкуство
Математика
СЛЕДОБЕД

Четвъртък

СУТРИН
Музика
Бълг. език и л-ра
СЛЕДОБЕД
Изобраз. изкуство

Петък

СУТРИН
Констр. и технологии
Физическа култура
СЛЕДОБЕД

ІI-ра група

Понеделник

СУТРИН
Математика
Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Изобраз. изкуство

Вторник

СУТРИН
Бълг. език и л-ра
Музика
Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Математика

Сряда

СУТРИН
Изобраз. изкуство
Математика
СЛЕДОБЕД

Четвъртък

СУТРИН
Констр. и технологии
Музика
СЛЕДОБЕД
Околен свят

Петък

СУТРИН
Бълг. език и л-ра
Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Констр. и технологии

ПГ – 5 год.

Понеделник

СУТРИН
Бълг.език и л-ра
Околен свят
Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Математика

Вторник

СУТРИН
Математика
Музика
Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Бълг. език и л-ра

Сряда

СУТРИН
Околен свят
Бълг.език и л-ра
Констр. и технологии
СЛЕДОБЕД
Физическа култура

Четвъртък

СУТРИН
Изобраз. изкуство
Музика
Математика
СЛЕДОБЕД
Околен свят

Петък

СУТРИН
Физическа култура
Констр. и технологии
Музика
СЛЕДОБЕД
Изобраз.изкуство

ПГ – 6 год.

Понеделник

СУТРИН
Физическа култура
Бълг.език и л-ра
Околен свят
СЛЕДОБЕД
Изобраз. изкуство

Вторник

СУТРИН
Музика
Бълг. език и л-ра
Физическа култура
СЛЕДОБЕД
Околен свят
Изобраз. изкуство

Сряда

СУТРИН
Математика
Околен свят
Изобраз. изкуство
СЛЕДОБЕД
Бълг.език и л-ра

Четвъртък

СУТРИН
Изобраз. изкуство
Музика
Математика
СЛЕДОБЕД
Околен свят

Петък

СУТРИН
Физическа култура
Констр. и технологии
Музика
СЛЕДОБЕД
Изобраз.изкуство