27 юли

ДОД

ДОД Народни танци с хореограф и корепетитор Протокол и Заповед
ДОД Футзал Протокол и заповед
ДОД Приложно изкуство с глина Протокол и Заповед
ДОД Английски език с музикален педагог Протокол и Заповед

24 април

До родителите на децата от градинските групи /от първа до четвърта/ в ДГ № 95 „Омайниче“

 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В изпълнение на писмо на заместник- министъра на образованието и науката № 9105-140/15.04.2020 г., вх. № в РУО1-8380/15.04.2020 г., писмо ог ДФЗ до Министъра на Образованието и науката, с вх. № в РУО РУО1-8525/24.04.2020 г., писмо от

15 април

Домашна работа Олимпия Футбол Клуб

Здравейте,
За да запазим ентусиазма на децата към любимия спорт, както и добрата физическа форма в момент, в който движението е ограничено, с колегите ни сме подготвили видео материали с тренировки по футбол. Видеоклиповете ни могат да бъдат проследявани в you

01 април

Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение

Изх. №  РУО1-9456/30.04.2020 г.
ДО
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ОТНОСНО: Отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено