ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ДГ № 95 „ОМАЙНИЧЕ“ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА, В УСЛОВИЯТА НА COVID 19