До родителите на децата от градинските групи /от първа до четвърта/ в ДГ № 95 „Омайниче“

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В изпълнение на писмо на заместник- министъра на образованието и науката № 9105-140/15.04.2020 г., вх. № в РУО1-8380/15.04.2020 г., писмо ог ДФЗ до Министъра на Образованието и науката, с вх. № в РУО РУО1-8525/24.04.2020 г., писмо от РУО – София, с изх. № РУО1-8409//15.04.2020 г. и писмо от РУО-София, с изх. № РУО1-8549//21.04.2020 г., Ви уведомявам, че по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

Това ще бъдат плодове и/или зеленчуци и млечни продукти – сирене и/или кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка. Общото полагащо се количество продукти за целия период на извънредното положение на дете, ще бъдат приготвени на порции от доставчиците в индивидуална опаковка, която следва Вие, родителите, да получите.
Продуктите ще бъдат доставени в Детска градина № 95 „ ОМАЙНИЧЕ“ на 29.04.2020 г., сряда и ще бъдат раздавани от  ВХОД „АДМИНИСТРАЦИЯ“  на 29.04.2020 г., сряда, от 12.00 до 15.00 часа, при спазване на всички противоепидемични изисквания на Националния оперативен щаб и нарежданията на здравния министър – без струпване на хора и спазване на изискващите се отстояния и предпазни средства. Моля, да си носите индивидуални химикали, за полагане на подпис!

 

По възможност спазвайте следния ГРАФИК :

от 12.00 ч. до 13.00 ч. – първа и втора групи,

от 13.00 ч. до 14.00 ч. – ПГ-5 г. и ПГ 6 г.

Моля да попълните следната информация тук :

 

https://docs.google.com/forms/d/19yWyFQAkrniKEFmZZucqNYB-D1Um5nveR7cn8z7o98c/viewform?edit_requested=true

 

Желателно е всички деца да получат продуктите, но в случай на отказ същите,  ще бъдат предоставени на деца от социално слаби семейства, от  многодетни семейства и на самотни родители от ДГ № 95  „ОМАЙНИЧЕ“.

Бъдете здрави и се пазете!

МАЯ ГЕРГОВА,
Директор на ДГ № 95 ОМАЙНИЧЕ“

 

Leave A Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *