До родителите на децата от градинските групи /от първа до четвърта/ в ДГ № 95 „Омайниче“