Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение