Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение

Изх. №  РУО1-9456/30.04.2020 г.

ДО
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ОТНОСНО: Отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“, вх. № РУО1-9454/30.04.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отворено писмо на държавен фонд „Земеделие“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО  –
СОФИЯ-ГРАД

Leave A Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *