Тематичен практикум с деца, учители и родители от ПГ 5-г. „Калинка“