Тематичен практикум с деца, учители и родители от ПГ 5-г. „Калинка“

Тема на кулинарния празник: „Водата –здраве, живот и дълголетие“